N g u y e n   T h a n h    B i n h

binh.nl 

Binh.nl is een virtuele galerie die zich heeft gespecialiseerd in het werk van de gerenommeerde Vietnamese schilder Nguyen Thanh Binh. 

Omdat wij geen dure galerie hebben, kunnen we de kosten en dus de marges laag houden. Wij kopen onze schilderijen uitsluitend via de door de kunstenaar uitgekozen kanalen, zodat wij (en u) er zeker van kunnen zijn dat de schilderijen  in onze galerie originele werken van Nguyen Thanh Binh zijn.

U kunt onze collectie in Utrecht komen bekijken. Graag eerst een afspraak maken via binh@collect1900.com 

Binh.nl is initiatief van collect1900

 

T e r u g 

 w w w . b i n h . n l